Z nauką o lekach zwaną oficjalnie farmacją związane są rozmaite dziedziny.Farmacja – wiadomości ogólne: Dziedziny dotyczace farmacji
Pobrane: www.farenta.com
Można śmiało stwierdzić, iż jest to nauka mająca charakter interdyscyplinarny. Oznacza to w praktyce, iż jest to zespolenie niektórych zagadnień i tematów dotyczących wielorakich dyscyplin naukowych. Za najważniejszą dziedzinę, z którą farmacja ma ścisły związek uznaje się oczywiście medycynę.Farmacja – wiadomości ogólne: Dziedziny dotyczace farmacji
Pobrane: www.farmacja.umed.wroc.pl
Można w tym zakresie mówić o diagnostyce laboratoryjnej, fizjologii oraz farmakologii. Farmacja ma również bardzo dużo wspólnego z chemią, na co wpływ ma analiza chemiczna leków oraz synteza składników wykazujących właściwości lecznicze. Kolejna kwestia to biologia.

Farmacja – wiadomości ogólne: Dziedziny dotyczace farmacji

Pobrane: www.cza.pl
W tych ramach wyszczególnia się między innymi dziedzinę genetyki, botanikę farmaceutyczną, mikrobiologię oraz parazytologię.

Dalej warto też wyszczególnić biotechnologię w zakresie produkcji antybiotyków oraz biochemię, która wiąże się chociażby z procesami biochemicznymi, jakie mają miejsce w organizmie a także wykazuje łączność z genetyką. Dodatkowo należy też odkreślić związek farmacji z fizyką – w zakresie metod analizy instrumentalnej wykorzystywanej w sferze analizy lekarstw.

Następna dziedzina to technologia, w ramach tej dyscypliny dochodzi w sferze farmacji przecież do produkcji leków oraz przemysłowej syntezy materiałów mających właściwości lecznicze. Kolejna kwestia to natomiast psychologia i związana z nią opieka farmaceutyczna a także statystyka w zakresie kontroli jakości i notowania występujących leków i coraz to nowszych specyfików trafiających na rynek. Na koniec jeszcze wzmianka o optymalizacji kosztów opieki zdrowotnej, więc związek farmacji z ekonomią.

opublikował: