Bromatologia wiąże się w swej etymologii ze słowem pożywienie, bowiem broma z greckiego ma właśnie takie znaczenie. Logos natomiast to nic innego jak nauka. Jest to dyscyplina wiedzy, która dotyczy badania żywności.holowniczy.pl/3-haki-holownicze/68-hak-holowniczy-bmw Pod tym szeroko rozumianym pojęciem kryje się natomiast skrupulatna analiza składu chemicznego, właściwości odżywczych, nie odżywczych substancji, które wpływają negatywnie na ludzki organizm, a także strawności i przyswajalność danych produktów czy ich składników. Bromatologia dotyczy także badania rozmaitych zanieczyszczeń, w tym przykładowo sytuacji zanieczyszczenia organizmu metalami ciężkimi czy też pestycydami.

To dzięki tej dyscyplinie naukowej możliwe okazuje się zbadanie mikroorganizmów a wiec wszelkich występujących w człowieczym organizmie grzybów, bakterii czy wirusów. Jeszcze inną działką, jaka przypada w nauce bromatologii jest higiena żywności. W tej materii opiera się to na analizie sposobu przsession_start(); echowywania żywności, warunków, w jakich została ona wyprodukowana, obrocie i przetwórstwie. Warto również stwierdzić, iż ta nauka jest związana z nowoczesnymi źródłami żywności. To właśnie specjaliści z tej dziedziny zajmują się między innymi badaniem relacji i zależności między przyrodą i środowiskiem naturalnym a na przykład jakością i efektami rolnictwa.

To bromatologia specjalizuje się też w monitorowaniu aktualnych poziomów zanieczyszczeń biologicznych oraz chemicznych, jakie występują w produktach żywnościowych. Generalnie ta dyscyplina wiedzy stanowi podstawę pracy kilku polskich organizacji, w tym przede wszystkim instytutu Żywności i Żywienia, Instytutu Ochrony Roślin oraz Państwowego Zakładu Higieny.

opublikował: