Za wyjątkowo popularny rodzaj lekarstw w dziedzinie farmacji uznaje się tak zwane medykamenty generyczne, które bardzo często określane są w skrócie po prostu generykami.Leki: Lek generyczny
Pobrane: images.slideplayer.pl
Jest to wyrób o działaniach leczniczych, który ma daną substancję czynną czy też mieszaninę rozmaitych substancji czynnych co leki innowacyjne. Powstał na podstawie konkretnego składu i w taki sposób, jaki był ujęty w zgłoszeniu patentowym innowacyjnego leku, ale dopiero po zakończeniu się ochrony patentowej. Generyki okazują się dużo tańsze cenowo niż innowacyjne produkty farmaceutyczne.

opublikował: