Dziedziny farmacji: Bromatologia

Bromatologia wiąże się w swej etymologii ze słowem pożywienie, bowiem broma z greckiego ma właśnie takie znaczenie. Logos natomiast to nic innego jak nauka. Jest to dyscyplina wiedzy, która read...

Read More

Dziedziny farmacji: Botanika farmaceutyczna

Specyficzną dziedziną farmacji okazuje się botanika farmaceutyczna. Jest to jedna z fachowych dyscyplin wiedzy, jaka jest wykładana na studiach farmaceutycznych i jaka ma przystosować przyszłych read...

Read More

Dziedziny farmacji: Biochemia

Dziedzina zwana fachowo biochemią jest połączeniem w sobie dwóch podstawowych rodzajów dyscyplin naukowych, a dokładniej biologii oraz chemii. Pobrane: www.sprawdzprace.pl Specjaliści read...

Read More