Dziedziny farmacji: Farmakognozja

Za specyficzną dziedzinę farmacji uznaje się farmakognozję. Pobrane: martkarz.files.wordpress.com Jest to specjalistyczna dziedzina wiedzy, która stanowi najprościej rzecz biorąc read...

Read More