Dziedziny farmacji: Toksykologia

Toksykologia stanowi interdyscyplinarną, a więc związaną z wieloma rozmaitymi dziedzinami, dyscyplinę wiedzy, która stanowi jeden z działów farmacji. Pobrane read...

Read More

Dziedziny farmacji: Farmakoekonomia

Pobrane: pliki.rynekaptek.pl Poprzez farmakoekonomię rozumie się specjalistyczną dziedzinę naukową, która jest formą pośrednią – jak wskazuje na to już samo jej specyficzne read...

Read More

Dziedziny farmacji: Chemia lekow

Pobrane: images.slideplayer.pl Jako chemię leków czy inaczej chemię farmaceutyczną czy też chemię medyczną rozumie się specjalistyczną dyscyplinę badawczą, która opiera się read...

Read More

Dziedziny farmacji: Biotechnologia

Biotechnologia opiera się w swym funkcjonowaniu na rozmaitych procesach biologicznych, które zachodzą na skalę przemysłową. Pobrane: biotechnologia.pl Jest to raczej dziedzina read...

Read More

Dziedziny farmacja: Farmakokinetyka

Jedną z dziedzin farmacji okazuje się farmakokinetyka. Pobrane: bi.gazeta.pl Jest to dyscyplina naukowa, która wiąże się z określaniem konkretnych zmian stężenia leków w czasie read...

Read More

Leki: Przechowywanie lekow

Pobrane: wiadomoscihandlowe.pl Pacjenci, który mają w domu lekarstwa czy jakiekolwiek środki uznawane za farmakologiczne, powinni pamiętać o tym, aby je właściwie przsession_start() read...

Read More